miércoles, 3 de junio de 2015

Ultima entrada

Avui ens despedim d'aquesta optativa d'informatica. Durant aquest curs hem trebellat els següents temes:
-App Inventor: Amb app inventor he apres a fer aplicacions que avans pensava que costerien molt de fer, però mitjançant aquesta plataforma digital he vist que no, fer aplicacions es més fàcil del que hem pensava.

-Tractament d'imatges: En aquest apartat hem apres a modificar imatges que ens donaven, hem utilitzat GIMP. Aquest apartat m'ha ajudat molt a saber com editar imatges

-Creació d'imatges: Aqui hem apres a crear imatges o dibuixos mitjançant l'inskape, aquest apartat no m'ha agradat molt ja que penso que era una mica avorrit.

-Us d'internet: Aquí hem tingut que fer com una gincana però per internet, hem apres a utilitzar altres buscadors que no fossin google i també a utilitzar eines de busqueda, aquest apartat m'ha agradat bastant ja que el que hem apres ho podre aplicar al dia a dia.

-Google apps: Aquest apartat no m'ha agradat molt ja que per crear la fusion table vam tenir molts problemes. Aqui hem apres a crear una aplicació tipus GPS.

-Tractament d'audio: Aqui hem apres a modificar cançons, audios etc.. hem utilitzat el programa Audacity. Aquesta activitat m'ha agradat molt ja que em el que hem apres podrem arrivar a fer REMIX.

-Que volem solucionar?: Aquest apartat anava dirigit a fer l'aplicació global, vam pensar amb el grup problemes que hi hava i els vam intentar solucionar.

-Edició i producció de video: En aquest apartat hem apres a editar videos, posar-lis muúsica, subtitols etc... Hem utilitzat l'Openshot per poder-ho fer. Aquesta ha sigut l'activitat que m'ha agradt més ja que sempre volia aprendre a editar videos, però no s'havia com fer-ho

-Scratch: En aquest apartat hem apres a crear videojocs mitjançant el programa scratch i la seva web digital. Scratch ha sigut molt entretingut ja que hem pogut posar-nos a la pell d'un creador de jocs.

Els programes que hem utilitzat han sigut; l'scratch. inskape, gim,audacity,openshot. També hem utilitzat moltes plataformes digitals com google apps, drive, schoology etc...

Per acabar, aquestà optativa m'ha agradat molt, ja que personalment m'agrada molt la informatica, moltes gràcies a la nostra professora per poder fer possible aquesta optativa.

Dono per acabat aquest blog, moltes gràcies a la gent que la visitat durant aquest any.

jueves, 28 de mayo de 2015

Abella

Aqui us deixo l'enllaç del tutorial:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d209/modul_3/practica_3

Ppallones

Aqui us deixo l'enllaç del tutorial:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d209/modul_3/index

Llapis

Aqui us deixo l'enllaç del tutorial:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d209/modul_3/practica_1

Pong

Aqui heus deixo l'enllaç del tutorial:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d209/modul_2/practica_1
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d209/modul_2/practica_2
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d209/modul_2/practica_3
 http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d209/modul_2/practica_4

Gat rebotant

Aqui heus deixo l'enllaç del tutorial:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d209/modul_1/practica_4

Espelma

Aqui heus deixo l'enllaç del tutorial:
https://www.screenr.com/uB3H